Medisch beleid

Wat de doen bij ongeval op training of wedstrijd?

De “KBVB – dienst ongevallen” van de voetbalbond komt tussen in bepaalde medische kosten die rechtstreeks de oorzaak zijn van een ongeval tijdens het beoefenen van de voetbalsport in clubverband.  Kosten voor materiële zaken komen niet in aanmerking. Onder materiële zaken worden o.a. brillen gerekend.

Zaken die reeds voordien bestonden, zijn niet verzekerd ( vb : tendinitis, hyperventilatie, verergeren van een bepaalde kwetsuur…. ). Ook niet alle medische kosten worden terugbetaald zoals bepaalde farmaceutische producten, speciale taping, supplementen op ziekenhuisfacturen, enz….

Tussenkomst bij KINE of speciale behandelingen is er maar als VOORAF toestemming wordt verkregen van de KBVB-dienst ongevallen en er een minimum sport-inactiviteit is van 15 dagen.

Hoe ga je te werk?

  • Je vult het document “AANGIFTE VAN ONGEVAL” van de KBVB in, te verkrijgen bij ploegafgevaardigde of “hier” downloaden
  • De zijde “Medisch getuigschrift” laat je invullen door de dokter
  • De zijde “Aangifte van ongeval” vul je zoveel mogelijk zelf in. Wat je niet weet, wordt ingevuld door Pedro Geeraert
  • Het ongevallenformulier moet door de gekwetste speler (indien ouder dan 13 jaar) of door de ouders/wettelijke voogd (indien speler jonger dan 13 jaar) worden gehandtekend.
  • Geef dit ingevulde formulier zo snel mogelijk en persoonlijk af (stop de aangifte niet in de brievenbus, zodat kan gecontroleerd worden of de aanvraag volledig is) samen met een klevertje van het ziekenfonds aan: 
Pedro Geeraert
Roterijstraat 9
8840 Oostnieuwkerke
0474/556463

Hou er rekening mee dat de ongevalsaangifte binnen de 21 kalenderdagen na het ongeval bij de KBVB moet zijn, anders wordt het dossier geweigerd !

Na de aangifte

Enkele weken nadien zal je via de club een brief ontvangen van de KBVB met een dossiernummer en een attest van herstel. Dit attest zal na herstel door een arts moeten ingevuld worden.

Maak alle gemaakte onkosten voor dit dossier over aan het ziekenfonds en vraag uitstel voor de verzekering. Indien er een ziekenhuisopname nodig was en je kan genieten van een hospitalisatieverzekering, ga met alle kosten eerst naar de hospitalisatieverzekering. Vraag hen een overzicht van alles wat in de herstelperiode terugbetaald en niet terugbetaald werd.

Na herstel breng je het uitbetalingsattest (van het ziekenfonds / hospitalisatieverzekering) + alle andere kosten + het HERSTELATTEST binnen bij Pedro Geeraert.

Een paar maand later ontvang je via de club de kosten in dit dossier, verminderd met een vrijstelling (voor seizoen 2017-2018 was dit 10,70 €, dit wordt jaarlijks geïndexeerd).

Indien er nog extra kine beurten nodig zijn (bovenop diegene die al via de aangifte goedgekeurd zijn), dient dit vooraf aangevraagd te worden bij de KBVB. Bezorg zo snel mogelijk een kopie van het voorschrift aan Pedro.

Denk er aan dat :

  • er in ieder dossier een financiële vrijstelling is
  • wanneer je traint of speelt voordat de dokter je genezen heeft verklaard, je alle rechten op een tussenkomst verliest

Je dient dus best geen aangifte in als de blessure niet ernstig genoeg is.

Nuttige documenten

Scroll naar boven